Rekrutacja 

 W załączniku znajdują się listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Wolicy.

 

Lista dzieci przyjętych

 

Lista dzieci nieprzyjętych

 

......................................................................................................................................................

 

W załączniku znajduję się listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Wolicy.

 

Listy dzieci

 

 

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o Potwierdzenie  woli  przyjęcia  Państwa  dziecka  do  Publicznego  Przedszkola  w  Wolicy  na  rok  szkolny 2020/2021. Potwierdzenie prosimy  wysyłać  pocztą  elektroniczną w  formie  pisemnego  oświadczenia  na  adres  ppwolica@nadarzyn.pl    w  terminie  do  3.04.2020  roku .

 

Lista  dzieci przyjętych  i  nieprzyjętych będzie ogłoszona 7.04.2020r

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................

 

UWAGA!!!!

Zmiana sposobu podania wyników rekrutacji dzieci do

Publicznego Przedszkola w Wolicy na rok 2020/2021

 

Zgodnie z  § 11b Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie  szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

,,W  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania jednostek  systemu oświaty,  o  których  mowa  w  art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, wyniki  postępowania  rekrutacyjnego  w  formie  list  kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3  tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości  także na stronach  internetowych  tych jednostek"

Zatem

 

Listy  dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych -  31.03.2020r.

 

  Potwierdzenie  woli  przyjęcia  Państwa  dziecka  do  Publicznego  Przedszkola  w  Wolicy  na  rok  szkolny 2020/2021  ,  prosimy  wysyłać  pocztą  elektroniczną    w  formie  pisemnego  oświadczenia  na  adres  ppwolica@nadarzyn.pl    w  terminie  do  3.04.2020  roku .

 

Listy  dzieci przyjętych  i  nieprzyjętych -  7.04.2020r

 

 

 

 

..............................................................................................................................................................................

 

 

Zmiany  zasad  rekrutacji  !!!

 

           W  związku  z  czasowym  ograniczeniem  funkcjonowania jednostek  systemu oświaty  i  opieki  nad  dziećmi  w  celu  zapobiegania ,  przeciwdziałania i zwalczania  COVID-19,  zmianie ulegają niektóre  zasady  rekrutacji.

 

  1. O wynikach  posiedzenia  Komisji  Rekrutacyjnej  zostaną  Państwo  powiadomieni  telefonicznie   w  dniu  31.03.2020  roku,  na  numer  telefonu  podany przez  Państwa  we  Wniosku.
  2. Potwierdzenie woli  przyjęcia  Państwa  dziecka  do  Publicznego  Przedszkola  w  Wolicy  na  rok  szkolny 2020/2021  ,  prosimy  wysyłać  pocztą  elektroniczną    w  formie  pisemnego  oświadczenia  na  adres  ppwolica@nadarzyn.pl    w  terminie  do  3.04.2020  roku .
  3. Informacje o dzieciach przyjętych do Publicznego Przedszkola w Wolicy na rok  szkolny  2020/2021  przekazane  zostaną  Państwu  telefonicznie  w  dniu 7.04.2020  roku,

 

 

 .............................................................................................................................................................................................................................................................

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Wolicy na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się wg następującego harmonogramu:

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Wolicy na rok szkolny 2020/2021

 

Regulamin

 

 

załącznik 2 - wniosek

 

załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

 

załącznik nr 4 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

załącznik nr 5 - Oświadczenie o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystanie z trzech posiłków

 

załącznik nr 6 - Potwierdzenie woli przyjęcia

 

©2018 Publiczne Przedszkole w Wolicy.

Projekt i realizacja: 10M