Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+

Rekrutacja 

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Wolicy

 

Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w Wolicy na rok szkolny 2022/2023

Najniższa liczba punktów, uprawniająca do zakwalifikowania się dziecka do Publicznego Przedszkola w Wolicy na rok szkolny 2022/2023 wynosiła:
  - 27 pkt.

Rodzice dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH NA WOLNE MIEJSCA do Publicznego Przedszkola w Wolicy na rok szkolny 2022/2023 zobowiązani są w dniach 29 marca – 01 kwietnia 2022 roku (w godz. od 8.00 do 16.00) złożyć pisemne oświadczenie dotyczące woli przyjęcia dziecka do w/w placówki (załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji).

Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Wolicy na rok szkolny 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Publiczne Przedszkole w Wolicy.

Deklaracja dostępności

Projekt i realizacja: 10M